IMSE

EQUIP

Oriol Ríos
Investigador Principal

Professor Titular al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. En relació a la seva trajectòria investigadora destaca el treball realitzat entorn la prevenció de les violències en contextos educatius per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; les noves masculinitats; la coeducació i l’impacte social de la recerca en relació a la superació de les desigualtats educatives i socials. Cal destacar també que és l’actual editor de la revista: Masculinities and Social Change (MSC), indexada en SCOPUS i ESCI de Thomson and Reuters.

ORCID logo CONTACTE: joseoriol.rios@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0001-8219-7393
Carme Garcia

Professora Agregada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de l’Ensenyament d’Educació Social. Actualment és coeditora de la revista History and Social Education. Ha publicat en diferents revistes indexades en bases de dades internacionals. Entre les seves línies de recerca destaquen els grups vulnerables, la violència de gènere, l’èxit educatiu, la inclusió social i la sociologia de l’educació.

ORCID logo CONTACTE: carme.garciay@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0001-9717-8021
Regina Gairal

Investigadora lectora Serra Hunter al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva línia d’investigació fa incidència en l’educació, la inclusió acadèmica, la cohesió social i el benestar personal dels grups vulnerables, centrant-se en infància i adolescència tutelada, persones migrants i ètnia gitana.

ORCID logo CONTACTE: regina.gairal@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0003-0093-7912
José Miguel Jiménez

És professor titular de la Universitat Rovira i Virgili de l’Àrea de Didàctica i Orgaización Escolar. Les seves línies d’investigació més rellevants estan vinculades a les Tecnologies de la Informació i la comunicació aplicades a l’educació, la formació en les organitzacions, la formació de formadors i la formació professional, havent participat com a investigador principal i membre de l’equip d’investigació en diferents projectes sobre aquests temes.

SILVIA MOLINA

Professora Titular del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Las seves principals línies de recerca són l’educació inclusiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials a través de les Actuacions Educatives d’Èxit i les Comunitats d’Aprenentatge, i la prevenció de la violència en contextos educatius. Actualment, és membre de l’equip investigador del projecte del Pla Nacional d’I+D SAFE.

ORCID logo CONTACTE: silvia.molina@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-9736-0381
Maite Novo Molinero

Professora Agregada de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora de l’àrea de didàctica de les ciències experimentals a la Facultat d’Educació i Psicologia. Les seves línies de recerca engloben l’aplicació i avaluació de metodologies d’aprenentatge en disciplines STEM, per al desenvolupament de la competència científica dins la comunitat educativa. Ha desenvolupat projectes centrats en l’aplicació de l’aprenentatge basat en indagacions en educació infantil, foment de vocacions científiques en grups vulnerables i accions de millora en la formació de mestres.

ORCID logo CONTACTE: mteresa.novo@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-2454-1990
Elena Gallardo

Investigadora Postdoctoral i professora associada en el Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. És Graduada en Treball Social, té un Màster en Estudis de les Dones i de Gènere i es Doctora per la Universitat Rovira i Virgili. Entre les seves línies de recerca destaquen els estudis LGBTQI+, la perspectiva de gènere i la diversitat de gènere i sexualitat. Ha estat participant en diversos projectes nacionals i internacionals sobre la prevenció de discriminacions i violències estructurals.

ORCID logo CONTACTE: elenamaria.gallardo@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0001-8588-8050
Janaina Minelli de Oliveira

Janaina Minelli d’Oliveira és doctora en Lingüística Aplicada i professora agregada al Departament de Pedagogia URV. La seva producció científica estableix un diàleg entre la semiòtica social i l’educació, analitzant processos de construcció de posicions pedagògiques a través de les formes de representació, participació i dinàmiques interactives establertes en entorns d’aprenentatge presencials i virtuals.

ORCID logo CONTACTE: janaina.oliveira@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0001-5946-3622
GUILLERMO LEGORBURO

Investigador predoctoral amb un ajut FI 2021 de l’AGAUR i professor a la URV. Les seves línies de recerca inclouen les noves masculinitats alternatives per la superació de les violències de gènere i les actuacions educatives d’èxit. Forma part de l’equip editorial de la revista científica SJR-Q3 “Masculinities & Social Change”. Col·labora en l’organització i presentació de comunicacions dels congressos internacionals CICFEM i CIMIE. Ha participat de la coordinació del projecte europeu del programa REC “Up4Diversity: Empowering young people and youth workers to become active upstanders in the prevention of violence towards LGBTIQ people in the digital era”. 

ORCID logoCONTACTE: guillermo.legorburo@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-0088-9335
LAURA NATIVIDAD

Investigadora postdoctoral i Professora associada al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment és membre de l’equip investigador del projecte del Pla Nacional d’I + D SAFE. Les seves línies de recerca engloben l’anàlisi d’entorns dialògics d’aprenentatge per a la transformació social, amb un interès especial en la superació de la violència de gènere i la desigualtat social en col·lectius vulnerables. 

ORCID logoCONTACTE: laura.natividad@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0003-4514-8853
Esther Oliver

Professora agregada del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Ha estat investigadora principal del grup de recerca consolidat finançat TSIR. Grup de Recerca en Teoria Sociològica i Impacte de la Recerca (2017-2021). Va ser Visiting Professor a la University of Warwick (Regne Unit, 2006-2008) i Guest Professor a la University of Duisburg-Esssen (Alemanya, 2007). Investigadora principal del projecte R+D+I, Espejismo del ascenso y socialización de la violencia de género, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2012).

ORCID logoCONTACTE: esther.oliver@ub.edu
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-4801-0131
Mar Joanpere Foraster

Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, i professora a la mateixa universitat. Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Sociologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Les seves línies d’investigació se centren en l’impacte social de la investigació, especialment en relació a la violència de gènere i la violència de gènere aïlladora, des de la socialització preventiva als mecanismes d’actuació i prevenció internacionals en l’àmbit dels estudis superiors. 

ORCID logoCONTACTE: mar.joanpere@urv.cat
ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-6006-0190