IMSE

Espais d’aprenentatge

Espais d'aprenentatge a Instituts d'Educació Secundària de Reus

El grup de recerca consolidat IMSE: Impacte Social i Educació, conjuntament amb el Pla Educatiu d’Entorn de Reus de l’Ajuntament de Reus i l’associació gitana de Dones Drom Kotar Mestipen promouen des del curs 2022-2023 l’Actuació Educativa d’Èxit: Extensió del temps d’aprenentatge, concretada en el que anomenem Espai d’Aprenentatge.


L’Actuació Educativa d’Èxit, identificada al projecte Europeu desenvolupat al sisè Programa Marc a la Unió Europea INCLUD ED. Estratègies per a la inclusió i la cohesió social en Europa des de l’Educació, és una mesura inclusiva que consisteix a oferir activitats d’aprenentatge addicionals amb classes de suport fora de l’horari lectiu tot fomentant la millora de la competència lingüística en la llengua catalana, la llengua vehicular en el sistema educatiu a Catalunya, per assegurar una educació de qualitat.

L’Espai d’Aprenentatge es desenvolupa a diferents Instituts de Secundària de Reus, destinat als nois i noies de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO amb predisposició als estudis que vulguin rebre suport a les tasques acadèmiques fora de l’horari lectiu.

Els Espais Aprenentatge estan gestionant per un equip de voluntariat que reben una formació 10 hores per part de l’equip IMSE: Impacte Social i Educacióde la Universitat Rovira i Virgili sobre evidències científiques i educació, l’extensió del temps d’Aprenentatge i eines per a la millora de la competència en llengua catalana. Es compta amb un codi ètic (posar enllaç al document codi ètic, que adjunto) què tot el voluntariat s’ha d’acollir per tal de comprometre’s a actuar d’acord amb els principis i criteris establerts a l’Espai d’Aprenentatge.

 

Si vols participar com a persona voluntària, INSCRIU-TE AQUÍ.