IMSE

Comunitats d’Aprenentatge

Col·laboració amb la Comunitat Aprenentatge Institut Escola Mediterrani a Camp Clar

El grup de recerca consolidat IMSE, Impacte Social i Educació, col·labora amb l’Institut Escolar del Mediterrani. Un centre educatiu que, des de 2011, desenvolupa el projecte Comunitats d’Aprenentatge, concretat en un conjunt d’Accions Educatives d’Èxit (AEE) identificades pel projecte INCLUD-ED. Estratègies per a la Inclusió i la Cohesió Social a Europa a través de l’Educació (6 PM 2006-2011), finançat per la Unió Europea. Aconseguint importants millores educatives i socials en el barri de Camp Clar, on se situa el centre.

La col·laboració d’IMSE amb l’Institut Escola Mediterrani consisteix a establir línies de treball conjunt que permeten avançar en el desenvolupament del projecte Comunitats d’Aprenentatge i la implementació de les Actuacions Educatives d’Èxit en el centre. Així mateix, afavorint l’atenció de les necessitats formatives, i el seguiment i l’avaluació de l’impacte que s’assoleix.

 

Si vols participar com a persona voluntària, ESCRIU a aquest correu: e3012976@xtec.cat