Category: <span>#UP4Diversity</span>

Up4Diversity: formació científica a educadores i educadors per a ser upstanders contra la violència cap a la joventut LGBTIQ+

El grup de recerca MEDIS (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació) del Departament de Pedagogia de la URV ha liderat un dels 5 únics projectes seleccionats en el convocatori REC-RDIS-DISC-AG-2019 de la Comissió Europea per a promoure la implementació efectiva del principi de no discriminació. El projecte porta per nom …