Nou projecte de cooperació de URV Solidària liderat per IMSE amb el Senegal

Nou projecte de cooperació de URV Solidària liderat per IMSE amb el Senegal

Carme Garcia, membre del grup de recerca IMSE, liderarà el projecte de cooperació de URV Solidària titulat “Ús de la Metodologia comunicativa per a l’elaboració d’un “mapa d’oportunitats” a la zona de Mbour a Senegal.”. El projecte tindrà una durada de 18 mesos i ha rebut un finançament de 4.940€. Sis membres d’IMSE hi participen, juntament amb dos membres de l’equip de la Delegació Diocesana de Migracions del Senegal.

S’ha triat el Senegal per ser un lloc estratègic per la quantitat d’arribades a Espanya, per la proximitat geogràfica i pels llaços culturals existents. L’objectiu amb el projecte és sobretot acostar-se i comprendre la diversitat i complexitat de projectes migratoris, així com la multiplicitat de causes i conseqüències derivades d’ells. La metodologia comunicativa serà una eina idònia per aquesta aproximació ja que és una metodologia reconeguda per la Comissió Europea com la més adient per analitzar la situació del grups més vulnerables.

Els objectius específics del projecte són: 

  1. Dissenyar una recerca d’orientació comunicativa per analitzar les oportunitats existents per a la població de la zona de Mbour a Senegal. 
  2. Formació del personal de DDMS i entitats vinculades en l’ús i aplicació de la metodologia comunicativa. 
  3. Elaborar un breu marc teòric de la situació social, política i econòmica de la zona de Mbour a Senegal. 
  4. Recollir les veus de les persones de la zona de Mbour per identificar les barreres i les oportunitats per a la superació de l’exclusió social. 
  5. Identificar actuacions d’èxit en la superació de la situació d’exclusió social en la zona de Mbour i/o Senegal 
  6. Elaborar un informe que sintetitzi el mapa d’oportunitats de la zona de Mbour a Senegal seguint la metodologia comunicativa i dirigit a l’impacte social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 1 =