Up4Diversity: formació científica a educadores i educadors per a ser upstanders contra la violència cap a la joventut LGBTIQ+

Up4Diversity: formació científica a educadores i educadors per a ser upstanders contra la violència cap a la joventut LGBTIQ+

El grup de recerca MEDIS (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació) del Departament de Pedagogia de la URV ha liderat un dels 5 únics projectes seleccionats en el convocatori REC-RDIS-DISC-AG-2019 de la Comissió Europea per a promoure la implementació efectiva del principi de no discriminació. El projecte porta per nom UP4Diversity. Empoderar a la joventut i a qui treballa amb ella perquè es converteixin en defensors actius de la prevenció de la violència cap a les persones LGBTQI+ en l’era digital”, i està liderada pel Dr. Oriol Ríos, professor titular del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. El projecte, que ha tingut una durada de dos anys, compta amb un formato de consorci multidisciplinari format por universitats i entitats de 4 països: Espanya, Bèlgica, Xipre i Dinamarca.

La violència cap al col·lectiu LGBTIQ+ és una realitat que afecta a tota la població de la Unió Europea, segons dades de l’EU LGBT Survey de 2019. A més, tenint en compte que la majoria de les agressions o situacions de violència tenen lloc enfront d’altres persones i/o acaben sent conegudes per moltes, el paper de la comunitat (joves, professorat, voluntariat, famílies…) és clau per a identificar i intervenir en aquestes situacions de violència, posicionar-se al costat de les víctimes i donar-los suport.

El projecte UP4Diversity va partir d’aquesta realitat i té per objectiu augmentar aquestes habilitats a través de formació per al professorat i persones professionals i voluntàries que treballen amb persones joves en diferents sectors com a associacions juvenils i temps lliure, esportives o associacions d’estudiants. La formació se centra en les evidències científiques d’impacte social entorn d’aquesta temàtica: dades de violència LGBTI-fòbia i les seves conseqüències, bystander intervention i actuacions educatives d’èxit en convivència i participació.

Així, els principals productes del projecte han estat:

  1. Uns materials formatius escrits, disponibles gratuïtament en la web. Aquests recursos poden servir a diferents institucions educatives per a formar a professionals i voluntariat.
  2. Dos congressos internacionals, dels quals podeu gaudir de les seves conferències principals en el canal de YouTube.
  3. Una xarxa europea de persones que treballen amb persones joves, oberta a qualsevol persona interessada, que després del projecte continuaran quedant virtualment cada 3 mesos per a aprendre accions Upstander efectives i ajudar-se en la seva implementació.

Les dades quantitatives i qualitatives recollides en el projecte mostren, de manera preliminar, que qui ha participat en les formacions nacionals, conferències internacionals o esdeveniments de la xarxa europea valoren molt positivament aquestes formacions i pretenen poder implementar-les en els seus entorns.