Jornada d’innovació Docent URV 2022

Jornada d’innovació Docent URV 2022

El 29 de març es va celebrar la Jornada d’Innovació Docent URV 2022 organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV. Aquesta es va dur a terme al Campus Catalunya de la URV i es van presentar els resultats parcials dels projectes INDOC 21-22.

Les jornades van consistir en una sessió inaugural, realitzada pel doctor Ernest Pons de la Universitat de Barcelona amb el títol “Els reptes de la transformació educativa a les universitats”, i a continuació es van realitzar les sessions simultànies en les diferents aules del Campus Catalunya on membres del grup de recerca MEDIS (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació)van assistir i presentar els diferents projectes i recerques amb les quals estan treballant. Per una banda, el doctor Oriol Ríos va presentar la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació inicial dels professionals de l’educació, la doctora Regina Gairal va presentar el projecte EXIMED: Excel·lència formativa amb impacte social als Graus d’Educació: unint teoria i pràctica en la participació en la xarxa de voluntariat i, d’altra banda, la doctora Janaina Minelli va exposar la formació de mestres i l’impacte de l’autoconeixement en el desenvolupament del pensament crític.

L’objectiu principal de la jornada va ser mostrar els resultats dels projectes de bones pràctiques docents i les iniciatives metodològiques aplicades a l’ensenyament universitari. 

Les jornades van consistir en una sessió inaugural, realitzada pel doctor Ernest Pons de la Universitat de Barcelona amb el títol “Els reptes de la transformació educativa a les universitats”, i a continuació es van realitzar les sessions simultànies en les diferents aules del Campus Catalunya on membres del grup de recerca MEDIS van assistir i presentar els diferents projectes i recerques amb les quals estan treballant. Per una banda, el doctor Oriol Ríos va presentar la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació inicial dels professionals de l’educació, la doctora Regina Gairal va presentar el projecte EXIMED: Excel·lència formativa amb impacte social als Graus d’Educació: unint teoria i pràctica en la participació en la xarxa de voluntariat i, d’altra banda, la doctora Janaina Minelli va exposar la formació de mestres i l’impacte de l’autoconeixement en el desenvolupament del pensament crític.

L’objectiu principal de la jornada va ser mostrar els resultats dels projectes de bones pràctiques docents i les iniciatives metodològiques aplicades a l’ensenyament universitari.

 

La clausura de la sessió va ser duta a terme per la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Misericòrdia Camps Llauradó i la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, Maria Bonet Donato.