Inicia la quarta edició del projecte de FECYT “Extended Learning Time IV: ayudando a crear vocaciones científicas en centros tutelados”

Inicia la quarta edició del projecte de FECYT “Extended Learning Time IV: ayudando a crear vocaciones científicas en centros tutelados”

Al gener es van iniciar els tallers científics que formen part de la quarta edició del projecte finançat per la Federación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) i liderat pel grup de recerca MEDIS (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació), orientat a promoure l’educació i el foment de les vocacions científiques a col·lectius que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Davant la situació generada per la COVID-19, aquesta edició es va dissenyar perquè el projecte es pogués dur a terme tant en format virtual com presencial. El seu desenvolupament consisteix en la posada en marxa de Tertúlies Científiques Dialògiques (TCD), Actuació Educativa d’Èxit identificada al projecte Europeu del 6è Programa Marc INCLUD ED (2006-2011), on es tindrà l’oportunitat de compartir lectures científiques del més alt nivell i dialogar sobre les seves contribucions, les quals han estat seleccionades per persones científiques expertes en diverses àrees, que també impartiran sessions de formació.

A aquesta edició participa el responsable de l’àrea de socialització de l’IPHES (Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social), una investigadora en Didàctica de les Ciències Experimentals, un catedràtic en Enginyeria Química, una investigadora en Química, Física i Inorgànica, una investigadora de l’Institut Català d’Investigació Química i un investigador del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Saragossa. 

Els centres que participen són tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) de Catalunya, un centre de formació d’adults d’un centre penitenciari de Catalunya i un pis amb joves tutelades de Cantàbria, que de manera voluntària implementaran el projecte com a una activitat inclosa a l’extensió del temps d’aprenentatge.

El projecte té previst finalitzar a juliol, quan s’avaluarà l’impacte social, també als nous perfils que, la situació positiva generada per la pandèmia, ha facilitat la seva participació.