Jornada final del Projecte Europeu Hei4Diversity: presentació de resultats

Jornada final del Projecte Europeu Hei4Diversity: presentació de resultats

El 16 de desembre es va celebrar la jornada final del projecte ERASMUS+ liderat pel grup MEDIS-URV (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació) Hei4Diversity Capacities to Prevent and Respond to any Form of Violence against the LGBTQI+ community in Europe (2019-2021).

Des de MEDIS-URV (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació) s’ha coordinat el treball realitzat pel consorci internacional format per la Universitat Rovira i Virgili (Espanya), CESIE (Itàlia), University Degli Studi di Palermo (Itàlia), University of Cyprus (Xipre), ACCEPT-LESBIES, OMOFYLOFILOI, AMFISEXOUALIKOI, TRANS (LOAT) KYPROS (Xipre) i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (Polònia).

El primer resultat de Hei4Diversity ha estat un estudi comparatiu en profunditat per països sobre les mesures existents per a la prevenció de la violència basada en l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere a les institucions d’educació superior (IES) a Europa, el qual es pot consultar i descarregar a la web: https://imse.urv.cat/hei4diversity/comparative-study/

A la jornada es va presentar el resultat final, un curs de formació dissenyat per capacitar i dotar als diferents agents de la comunitat universitària (professorat, persona d’administració i serveis i estudiants) de coneixements i eines per al disseny, implementació i avaluació de protocols d’actuació per abordar de forma efectiva l’atenció i protecció del col·lectiu LGTBI+. El curs es troba disponible en les 5 llengües del projecte (castellà, anglès, italià, polonès i grec) i es pot descarregar a aquest link: https://imse.urv.cat/hei4diversity/training-course/

La jornada final va ser tot un èxit, com ha quedat reflectit a les xarxes socials  https://twitter.com/Hei4Diversity. S’espera que l’impacte del resultat final segueixi augmentant, ja que aquest s’està disseminant a totes les universitats europees, amb la finalitat que totes s’hi puguin beneficiar d’aquesta formació que garanteix la construcció d’una comunitat universitària diversa en què la comunitat LGTBI+ estigui protegida i inclosa a les diferents instàncies socials.