IncluSTEAM: Impacte d’activitats STEAM en format “Science Club”

IncluSTEAM: Impacte d’activitats STEAM en format “Science Club”

IncluSTEAM

El Projecte: IncluSTEAM: Impacte d’activitats STEAM en format “Science Club” per a joves d’entorns socioeconòmics desafavorits, en risc o situació d’exclusió, parteix de la idea fonamental d’iniciar diferents Clubs de Ciències relacionats amb la ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques (STEAM).

Des del grup MEDIS (des de 2023 IMSE, Impacte Social i Educació), conjuntament amb el grup de la URV Divulga, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i finançat per REPSOL, s’està promovent que estudiants d’ESO i de tercer cicle de primària que pertanyen a col·lectius socials desafavorits i sovint allunyats de la ciència i la tecnologia s’aproximin a l’àmbit de les ciències, tot avaluant l’impacte sobre les seves vocacions científiques.
 

Els Clubs de Ciència són una estratègia d’aprenentatge no formal que potencia l’interès dels/les participants per la ciència i la tecnologia, tot proporcionant una plataforma per a ampliar el seu aprenentatge global.

Els centres participants són centres educatius ubicats en contextos d’alta vulnerabilitat i Centres Residencials d’Acció Educativa, on s’espera fomentar les interaccions dels adolescents amb professionals de l’àmbit de les ciències, aproximant així una educació de màxima qualitat. Amb el club de Ciència es pretén apropar la ciència a la vida quotidiana dels/les participants, fomentant així el gust per les ciències i es promocionin trajectòries d’èxit que els ajudaran a sortir de la situació de vulnerabilitat.